Ralingsåsgården

Information

Detta gör vi på Ralingsåsgården
i samband med Coronaviruset

2020 03 20, kl 13.00, uppdateras löpande efter rådande händelseutveckling.

Med omsorg om våra gäster och medarbetare följer Ralingsåsgården utvecklingen av Coronaviruset och Covid-19 noga. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer och gör allt vi kan för att vår gård ska vara en trygg plats.

Vad vi gör för att säkerställa våra gästers och vår personals säkerhet:
 

  • Vi uppmanar våra gäster (inklusive Team Med Uppdrags elever) och vår personal att hålla en god handhygien och tvätta händerna ofta och alltid innan måltid, vid mathantering och servering/disk samt efter toalettbesök. Vi uppmanar även till att undvika att röra vid ansiktet samt att hosta och nysa i armvecket.
  • Vi har förstärkt våra städrutiner vid servering och mathantering/disk bl.a. genom att alla ytor vid servering och mathantering desinficeras efter varje måltid.
  • Vi har stärkt våra vanliga städrutiner genom att desinficera ytor där vi ofta tar (ex strömbrytare, handtag) vid varje städtillfälle.
  • Vid tecken på förkylningssymptom såsom hosta, snuva, halsont och feber uppmanas våra gäster och våra medarbetare att isoleras och hålla sig isolerade till dess att man har varit symptomfri i 48 timmar.
  • Vi har upprättat en handlingsplan i samband med corona-smittan och har bl.a. upprättat rutiner för eventuella sjukdomsfall bland medarbetare.

I nuläget välkomnar vi privatpersoner som hyr en enskild stuga på vår gård då vi bedömer att smittorisken är mycket liten med tanke på att gästen har en helt egen avgränsad yta med avstånd till andra gäster. Vi har skärpt våra städrutiner och vår egen städpersonal efterstädar genom att desinficera ytor såsom handtag, strömbrytare osv för att minska smittspridning.

Avbokningsregler

Våra ordinarie bokningsregler kvarstår, men kontakta oss gärna vid frågor kring er boknings genomförande för att bägge parter ska känna sig trygga.


Våra bokningsregler

Kontakta oss för vad som gäller för er bokning, info@ralingsasgarden.se eller 0380-402 95.