Ralingsåsgården

Information

Detta gör vi på Ralingsåsgården
i samband med coronaviruset

2020 03 20, kl 13.00, uppdateras löpande efter rådande händelseutveckling.

Med omsorg om våra gäster och medarbetare följer Ralingsåsgården utvecklingen av coronaviruset Covid-19 noga. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer och gör allt vi kan för att vår gård ska vara en trygg plats.

Vad vi gör för att säkerställa våra gästers och vår personals säkerhet:
 

  • Vi uppmanar våra gäster (inklusive Team Med Uppdrags elever) och vår personal att hålla en god handhygien och tvätta händerna ofta och alltid innan måltid, vid mathantering och servering/disk samt efter toalettbesök. Vi uppmanar även till att undvika att röra vid ansiktet samt att hosta och nysa i armvecket.
  • Vi har förstärkt våra städrutiner vid servering och mathantering/disk bl.a. genom att alla ytor vid servering och mathantering desinficeras efter varje måltid.
  • Vi har stärkt våra vanliga städrutiner genom att desinficera ytor där vi ofta tar (ex strömbrytare, handtag) vid varje städtillfälle.
  • Vid tecken på förkylningssymptom såsom hosta, snuva, halsont och feber uppmanas våra gäster och våra medarbetare att isoleras och hålla sig isolerade till dess att man har varit symptomfri i 48 timmar.
  • Vi har upprättat en handlingsplan i samband med corona-smittan och har bl.a. upprättat rutiner för eventuella sjukdomsfall bland medarbetare.

I nuläget välkomnar vi privatpersoner som hyr en enskild stuga på vår gård då vi bedömer att smittorisken är mycket liten med tanke på att gästen har en helt egen avgränsad yta med avstånd till andra gäster. Vi har skärpt våra städrutiner och vår egen städpersonal efterstädar genom att desinficera ytor såsom handtag, strömbrytare osv för att minska smittspridning.

Avbokningsregler

Våra ordinarie bokningsregler kvarstår, men kontakta oss gärna vid frågor kring er boknings genomförande för att bägge parter ska känna sig trygga.


Våra bokningsregler

Vi preliminärbokar löpande. Vid definitiv bokning sänder vi en orderbekräftelse samt förskottsdebiterar 10 % på ordervärdet. Vi förskottsdebiterar inte bokning av enskild stuga eller enskilt rum.

Vid avbokning gäller generellt följande:

  • Ingen återbetalning av det förskottsdebiterade beloppet.
  • Avbokning mindre än 2 månader före bokat datum debiteras 30 % av den totala kostnaden.
  • Avbokning mindre än 14 dagar före bokat datum debiteras 50 % av den totala kostnaden.
  • Avbokning mindre än 7 dagar före bokat datum debiteras 100 % av den totala kostnaden.

Om inget annat avtalats förutsätts kunden ta det fulla ansvaret för städning av hyrda
lokaler. Ralingsåsgården kommer annars att debitera kostnad för städning.

Alla skador som uppstår rapporteras till Ralingsåsgården och kostnaden för detta debiteras kunden.

Ralingsåsgården är ansluten till föreningen Krista Gårdar och Hotell (KGH) och har tillsammans med föreningens medlemmar en drog- och alkoholfri miljö på våra anläggningar. Detta ska respekteras av alla våra gäster.