Café

I anslutning till huvudentrén i huvudbyggnaden finns en cafédel med runda bord som rymmer ca 40 personer. Lokalen är ljus och har mycket rymd med högt i tak. Från cafédelen finns en dörr ut till vår uteservering.

Cafédelen har en öppningsbar vikvägg mot den angränsande ”lilla salen”. På så sätt kan lokalen avgränsas eller användas i kombination med lilla salen eller både lilla och stora salen. Caféet fungerar även som lounge i samband med bröllop och andra fester.


test