Stora & lilla salen

Stora och lilla salen har gott om rymd med högt i tak. Att det är fönster i tre riktningar gör salarna ljusa och ger våra gäster ett vackert landskap att vila ögonen på. Lokalerna är ideala för fester och samlingar av alla de slag och har generösa biytor med närhet till kök, serveringsdel, cafédel och entré med kapprum och toaletter samt balkong och uteservering.

Stora och lilla salen rymmer tillsammans 230 matgäster. När den isolerade vikväggen dras ut har lilla salen plats för ca 75 matgäster och stora salen 130. Vid riktigt stora bjudningar (exempelvis bröllop eller släktträff) öppnas vikväggen till caféet och då kan ca 270 personer serveras.

En konferens eller föreläsning där gästen önskar sittplats vid bord för att skriva, kan stora salen ta upp emot 80 deltagare. I biosittning klarar lokalen 120 personer utan att det känns trångt.


test