Teambuilding Ralingsåsgården Aneby

Starkare Team

Ralingsåsgården är en gård med stora möjligheter för grupper att bli tightare gemenskaper, att bygga team av individer.

 

 

Bättre gemenskap, starkare team

Teambuilding på Ralingsåsgården

Att bygga ett team är ett arbete, men vem har sagt att det måste vara tråkigt? Ralingsåsgården är en naturnära gård utan för Aneby i norra Småland som erbjuder en helhetslösning för företag, kyrkor, skolor, ungdomsgrupper och konfirmandgrupper. Vi hjälper personalgrupper i näringsliv och kyrka eller skolklasser som vill bygga gemenskap och stärka gruppen.

Ensam är ensam, en grupp är starkare

Styrkan som skapas i en grupp genom teambuilding går inte att överskatta. Att komma närmare varandra genom tid, att äta tillsammans, skratta lite och kämpa ihop genom samarbetsövningar och utmaningar bygger osynliga, starka band som i vardagens fortsatta arbete gör skillnad.
Vare sig det handlar om grupper som arbetar tillsammans eller grupper som på fritiden inom föreingsverksamhet möts kommer gruppen aldrig bli starkare än det som gruppen är tillsammans. Ensam är ensam. En grupp är starkare och Ralingsåsgården är platsen där detta kan ske.

Duktiga instruktörer för teambuilding

Ralingsåsgården har sedan början av 80-talet varit en plats för träning och utbildning av grupper och team av olika slag. Det har gett oss stor erfarenhet om vad som är viktigt när olika individer ska fungera tillsammans i uppgifter och mot gemensamma mål.
Vi har möjlighet att anpassa teambyggandet för just era behov och er grupp utifrån ålder, storlek och önskemål. Vad behöver ni för att bli ett bättre ”vi”? Teambuilding på Ralingsåsgården är en bra start eller berikande fortsättning för er.

Samarbetsövningar och utmaningar

På Ralingsåsgården finns lokalerna och utomhusytorna för olika samarbetsövningar för alla åldrar. Vi skapar utmaningar för er grupp, kombinerar undervisning med praktiska övningar och flätar samman gruppen och stärker det personliga och unika varje individ bär på.

Mat, logi och aktiviteter

Vi kan erbjuda helhetsupplägg med mat och boende om ni önskar övernattning. Det är självklart möjligt med kortare aktiviteter eller övningar på några timmar, en halvdag eller heldag. Gården erbjuder generösa ytor för utomhusaktiviteter för sport, lek, samarbetsövningar och utmaningar i vår höghöjdsbana eller zipline. Läs mer om Ralingsåsgårdens aktiviteter här.

Teambuilding för kyrkor och ungdomsgrupper

En av Ralingsåsgårdens stora styrkor är att kombinera traditionella teambuildings-övningar med undervisning och handledning utifrån vår kristna tro och bibeln. Vi fokuserar då på vad det innebär att vara en människa skapad av Gud och tittar på ord som människovärde, självbild och Gudsbild och hur detta påverkar och kan stärka er grupp.

Teambuilding för föreningar, skolor och företag

Anpassning är vårt ledord när det kommer till teambuildning. Oavsett besökarens tro eller livsåskådning har Ralingsåsgården förutsättningar för att göra givande och utmanande samarbetsövningar som stärker er gemenskap och bygger teamkänsla. Vi må vara en ”kristen gård” men hur respektfullt och generöst vi möter olika människor som inte delar vår tro är vida känt i och omkring Aneby utifrån samarbeten vi under många år haft med kommunen och högstadiet på orten.

teambuilding vid en lägereld på kvällen Ralingsåsgården
teambuildning med händer på ett bord Ralingsåsgården
en kedja som symboliserar ett starkt team

Fördelar med teambuildning

Teambuildning och samarbetsövningar erbjuder många fördelar för grupper och organisationer.
Här är fem exempel:

  • Stärker relationer: Genom att delta i gemensamma aktiviteter utanför arbetsuppgifterna får teammedlemmarna möjlighet att lära känna varandra på en personlig nivå. Detta bidrar till att skapa starkare och mer förtroendefulla relationer inom gruppen, vilket är avgörande för ett effektivt samarbete.
  • Förbättrar kommunikationen: Teambuilding-aktiviteter kan inkludera övningar som kräver bra kommunikation för att lyckas. Genom att öva på att lyssna, uttrycka sina idéer tydligt och förstå andras perspektiv kan teammedlemmarna förbättra sin kommunikationsförmåga, vilket är avgörande för att undvika missförstånd och konflikter på arbetsplatsen, i verksamheten eller i vardagslivet.
  • Förstärker samarbete och problemlösning: Många samarbetsövningar och teambuilding-aktiviteter är utformade för att utmana gruppen att arbeta tillsammans för att lösa problem eller nå gemensamma mål. Denna praktik kan öka gruppens förmåga att samarbeta effektivt och hitta kreativa lösningar på utmanande uppgifter.
  • Förbättrar gruppens miljö: När teamet har en positiv relation och effektiv kommunikation, ökar arbetsglädjen och motivationen. Detta kan leda till högre produktivitet när det behövs och mer lustfylld gruppmiljö när deltagarna trivs och känner sig uppskattade.
  • Identifierar styrkor och svagheter: Teambuilding-aktiviteter kan avslöja individuella styrkor och svagheter inom gruppen. Genom att förstå varandras begåvningar och olika personligheters styrkor kan man hitta vägar där detta stärker den stora gruppen. Gemenskapen stärkts och man kan bättre anpassa olika uppgifter till rätt person.

Sammanfattningsvis kan teambuilding och samarbetsövningar hjälpa till att skapa en starkare, mer samarbetsvillig och tightare grupp. Att komma närmre andra kan blotta saker gruppen behöver jobba mer med, vilket i sig är en vinst. Men framför allt är det vår erfarenhet att teambuilding stärker grupper för man kommer just närmare varandra. Något som aldrig varit viktigare än idag där individualism och polarisering splittrar.

Välkommen till teambuilding på Ralingsåsgården utan för Aneby i norra Småland.
Kontakta oss för mer information, vi ser framemot att få svetsa ihop er grupp lite till!

teambuilding på Ralingsåsgården med höghöjdsbana