Återträff, Bibelskola Livskraft 17/18

Återträff, Bibelskola Livskraft 17/18
Ralingsåsgården översiktsbild