Församlingsläger med Mission 222

Församlingsläger med Mission 222
Ralingsåsgården översiktsbild