Ungdomsläger, Östern Assyriska Kyrkan i Sverige

Ungdomsläger, Östern Assyriska Kyrkan i Sverige
Ralingsåsgården översiktsbild